Įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 2 Bendra projektų vertė 3 081 926,84 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 735 318,29 €
ES lėšų 2 534 805,41 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 2 Bendra projektų vertė 3 081 926,84 €
Skirtas finansavimas Iš viso 2 735 318,29 €
ES lėšų 2 534 805,41 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 2 726 148,15 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 2 525 833,68 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 2 726 148,14 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 2 525 833,65 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP1-1.1-SADM-06-K-01-133
Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla
2 310 723,47 € 1 964 114,92 €
1 964 114,92 €
1 955 707,84 €
1 955 707,84 €
Baigtas įgyvendinti
Švietimo įstaigų administracinio personalo kvalifikacijos, žinių ir gebėjimų didinimas
VP1-1.1-SADM-04-K-01-016
Vilniaus Vilkpėdės darželis-mokykla
771 203,37 € 771 203,37 €
570 690,49 €
770 440,31 €
570 125,84 €
Baigtas įgyvendinti
Mokyklų pagalba darbingiems tėvams
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2019 m. Balandžio 22 d.

Dienos projektas
Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčios renovavimas, Pilies g. 21/Šv. Jono 12
Šv. Jonų bažnyčia pastatyta 1730 – 1780 m. Po ilgo eksploatavimo laiko pastato išorinės atitvaros susidėvėjusios, pasenusios, nebeatitinka šiuolaikinių normų. Siekiant išspręsti energijos taupymo problemą, 2008 metais renovuotas šiluminis mazgas iš „2007 – 2008 metų mokslo ir studijų institucijų...