UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

INVEGA

Institucijos administruojami įgyvendinami projektai

Finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 270 042 323,16 €
Skirtas finansavimas Iš viso 270 042 323,16 €
ES lėšų 270 013 259,79 €
Baigtų įgyvendinti projektų skaičius 10 Bendra projektų vertė 270 042 323,16 €
Skirtas finansavimas Iš viso 270 042 323,16 €
ES lėšų 270 013 259,79 €
Projektų vykdytojams išmokėtos lėšos Išmokėtos lėšos 268 589 272,94 €
Išmokėtų lėšų ES dalis 268 559 111,35 €
Išlaidos, pripažintos deklaruotinomis EK Deklaruotinos lėšos 268 588 225,33 €
Deklaruotinų lėšų ES dalis 268 557 670,75 €
Peržiūrėkite įgyvendinamų projektų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkretaus projekto
pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Projektas Projekto finansavimas Projekto įgyvendinimas
Projekto kodas
Projekto vykdytojas
Bendra projekto vertė, €
Projektui skirtas finansavimas, € / iš jo ES dalis, €
Projektui išmokėta lėšų, € / iš jo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP4-1.2-FM-01-V-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
193 755,79 € 193 755,79 €
164 692,42 €
193 755,79 €
164 692,42 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonių "Dalinis palūkanų kompensavimas", "Parama pirmajam darbui" ir "Subsidijos verslumui skatinti" informavimas ir viešinimas
VP1-5.1-FM-01-V-03-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
531 116,04 € 531 116,04 €
531 116,04 €
530 769,49 €
530 769,49 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau - INVEGA) pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas
VP1-1.1-SADM-12-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
4 633 920 € 4 633 920 €
4 633 920 €
4 455 396,92 €
4 455 396,92 €
Baigtas įgyvendinti
Subsidijos verslumui skatinti
VP1-1.2-SADM-04-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
9 267 840,59 € 9 267 840,59 €
9 267 840,59 €
7 999 441,68 €
7 999 441,68 €
Baigtas įgyvendinti
Parama pirmajam darbui
VP2-6.2-FM-01-V-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
28 962 € 28 962 €
28 962 €
28 962 €
28 962 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonės "Dalinis palūkanų kompensavimas" informavimas ir viešinimas
VP1-1.1-SADM-08-K-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
14 481 000,93 € 14 481 000,93 €
14 481 000,93 €
14 481 000,93 €
14 481 000,93 €
Baigtas įgyvendinti
Verslumo skatinimo fondas
VP2-2.3-ŪM-03-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
37 360 982,39 € 37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
Baigtas įgyvendinti
Garantijų fondas
VP2-2.3-ŪM-02-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
16 218 721,04 € 16 218 721,04 €
16 218 721,04 €
16 213 214,25 €
16 213 214,25 €
Baigtas įgyvendinti
Dalinis palūkanų kompensavimas
VP2-2.3-ŪM-01-K-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
186 503 243,74 € 186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
Baigtas įgyvendinti
INVEGOS fondas
VP2-6.1-FM-01-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
822 780,64 € 822 780,64 €
822 780,64 €
822 505,75 €
821 407,53 €
Baigtas įgyvendinti
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
Projektų statistika
Rezultatų puslapyje:

Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d.