UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

INVEGA

Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 10 Prašomas finansavimas 123 574 577,74 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 10 Prašomas finansavimas 123 574 577,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 270 042 323,16 €
ES lėšų 270 013 259,79 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 270 042 323,16 €
Skirtas finansavimas Iš viso 270 042 323,16 €
ES lėšų 270 013 259,79 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP4-1.2-FM-01-V-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
79 935,13 € Taip, 2013-05-20 Taip, 2013-05-20 Netaikoma Finansuoti
193 755,79 €
164 692,42 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonių "Dalinis palūkanų kompensavimas", "Parama pirmajam darbui" ir "Subsidijos verslumui skatinti" informavimas ir viešinimas
VP1-1.1-SADM-12-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
2 896 200,19 € Taip, 2013-05-17 Taip, 2013-05-17 Netaikoma Finansuoti
4 633 920 €
4 633 920 €
Baigtas įgyvendinti
Subsidijos verslumui skatinti
VP1-5.1-FM-01-V-03-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
277 835,38 € Taip, 2013-02-20 Taip, 2013-02-20 Netaikoma Finansuoti
531 116,04 €
531 116,04 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau - INVEGA) pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas
VP1-1.2-SADM-04-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
9 267 840,59 € Taip, 2012-12-28 Taip, 2012-12-28 Netaikoma Finansuoti
9 267 840,59 €
9 267 840,59 €
Baigtas įgyvendinti
Parama pirmajam darbui
VP2-6.2-FM-01-V-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
28 962 € Taip, 2012-03-26 Taip, 2012-03-26 Netaikoma Finansuoti
28 962 €
28 962 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonės "Dalinis palūkanų kompensavimas" informavimas ir viešinimas
VP1-1.1-SADM-08-K-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
14 481 000,93 € Taip, 2009-12-30 Taip, 2009-12-30 Taip, 2009-12-30 Finansuoti
14 481 000,93 €
14 481 000,93 €
Baigtas įgyvendinti
Verslumo skatinimo fondas
VP2-2.3-ŪM-03-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
37 360 982,39 € Taip, 2009-08-31 Taip, 2009-08-31 Netaikoma Finansuoti
37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
Baigtas įgyvendinti
Garantijų fondas
VP2-2.3-ŪM-02-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
30 120 481,93 € Taip, 2009-04-24 Taip, 2009-04-24 Netaikoma Finansuoti
16 218 721,04 €
16 218 721,04 €
Baigtas įgyvendinti
Dalinis palūkanų kompensavimas
VP2-2.3-ŪM-01-K-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
28 962 001,85 € Taip, 2009-04-07 Taip, 2009-04-07 Taip, 2009-04-07 Finansuoti
186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
Baigtas įgyvendinti
INVEGOS fondas
VP2-6.1-FM-01-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
99 337,35 € Taip, 2008-11-25 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
822 780,64 €
822 780,64 €
Baigtas įgyvendinti
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 9 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.