UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA)

INVEGA

Institucijos administruojamos gautos ir vertinamos paraiškos

Visos užregistruotos paraiškos 10 Prašomas finansavimas 123 574 577,74 €
Šiuo metu vertinamos paraiškos 0 Prašomas finansavimas
Patvirtintos finansuoti paraiškos 10 Prašomas finansavimas 123 574 577,74 €
Skirtas finansavimas Iš viso 270 042 323,16 €
ES lėšų 270 013 259,79 €
Pasirašytos sutartys ir finansuojami projektai 10 Bendra projektų vertė 270 042 323,16 €
Skirtas finansavimas Iš viso 270 042 323,16 €
ES lėšų 270 013 259,79 €
Peržiūrėkite gautų ir vertinamų paraiškų situaciją. Lentelėje paspaudę ant konkrečios
paraiškos pavadinimo rasite visą aktualią informaciją.
Pateiktos paraiškos Paraiškos vertinimo rezultatai ir data Sprendimas dėl projekto finansavimo: Projekto įgyvendinimas
Paraiškos kodas
Pareiškėjas:
Skirtas finansavimas, €
Skirto finansavimo ES dalis, €
Projekto etapas
Projekto pavadinimas ir aprašymas
VP4-1.2-FM-01-V-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
79 935,13 € Taip, 2013-05-20 Taip, 2013-05-20 Netaikoma Finansuoti
193 755,79 €
164 692,42 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonių "Dalinis palūkanų kompensavimas", "Parama pirmajam darbui" ir "Subsidijos verslumui skatinti" informavimas ir viešinimas
VP1-1.1-SADM-12-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
2 896 200,19 € Taip, 2013-05-17 Taip, 2013-05-17 Netaikoma Finansuoti
4 633 920 €
4 633 920 €
Baigtas įgyvendinti
Subsidijos verslumui skatinti
VP1-5.1-FM-01-V-03-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
277 835,38 € Taip, 2013-02-20 Taip, 2013-02-20 Netaikoma Finansuoti
531 116,04 €
531 116,04 €
Baigtas įgyvendinti
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau - INVEGA) pavestų funkcijų, įgyvendinant Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programą, vykdymas
VP1-1.2-SADM-04-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
9 267 840,59 € Taip, 2012-12-28 Taip, 2012-12-28 Netaikoma Finansuoti
9 267 840,59 €
9 267 840,59 €
Baigtas įgyvendinti
Parama pirmajam darbui
VP2-6.2-FM-01-V-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
28 962 € Taip, 2012-03-26 Taip, 2012-03-26 Netaikoma Finansuoti
28 962 €
28 962 €
Baigtas įgyvendinti
Priemonės "Dalinis palūkanų kompensavimas" informavimas ir viešinimas
VP1-1.1-SADM-08-K-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
14 481 000,93 € Taip, 2009-12-30 Taip, 2009-12-30 Taip, 2009-12-30 Finansuoti
14 481 000,93 €
14 481 000,93 €
Baigtas įgyvendinti
Verslumo skatinimo fondas
VP2-2.3-ŪM-03-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
37 360 982,39 € Taip, 2009-08-31 Taip, 2009-08-31 Netaikoma Finansuoti
37 360 982,39 €
37 360 982,39 €
Baigtas įgyvendinti
Garantijų fondas
VP2-2.3-ŪM-02-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
30 120 481,93 € Taip, 2009-04-24 Taip, 2009-04-24 Netaikoma Finansuoti
16 218 721,04 €
16 218 721,04 €
Baigtas įgyvendinti
Dalinis palūkanų kompensavimas
VP2-2.3-ŪM-01-K-02-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
28 962 001,85 € Taip, 2009-04-07 Taip, 2009-04-07 Taip, 2009-04-07 Finansuoti
186 503 243,74 €
186 503 243,74 €
Baigtas įgyvendinti
INVEGOS fondas
VP2-6.1-FM-01-V-01-001
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS"
99 337,35 € Taip, 2008-11-25 Taip, 2008-12-17 Netaikoma Finansuoti
822 780,64 €
822 780,64 €
Baigtas įgyvendinti
2007-2013 m. ES struktūrinės paramos administravimo funkcijų atlikimas ir darbuotojų administracinių gebėjimų stiprinimas
Gautos ir vertinamos paraiškos
Rezultatų puslapyje:
Finansų ministerija. Pagal ES struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos duomenis informacija atnaujinta 2023 m. Birželio 16 d. Atkreipiame dėmesį, kad konkursinių kvietimų užregistruotų paraiškų informacija pateikiama pasibaigus paraiškų pateikimo terminui.