Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas seniems sąvartynams uždaryti ir atliekų aikštelėms įrengti

Paramos priemonė1
VP3-3.1-AM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-09-15         Galioja iki: 2008-11-12        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Kvietimas teikti paraiškas seniems sąvartynams uždaryti ir atliekų aikštelėms įrengti

LR aplinkos ministerija ir Aplinkos projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto priemonę Nr. VP3-3.2-AM-01 „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

Kvietimo Nr. 1

Veiksmų programa: Sanglaudos skatinimo veiksmų programa

Prioritetas: Aplinka ir darnus vystymasis

Tikslas: Sukurti ir plėsti šiuolaikišką ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą

Priemonė: Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas

Remiamos veiklos sritys:
• senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas;
• didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas;
• žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas.

Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu.

Galimi pareiškėjai įtraukti į projektų sąrašą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. D1-463. 2008 m. rugsėjo 11 d. Agentūra pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ ir VŠĮ „Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras“.

Numatyta įgyvendinti projektų už 427,428 mln. Lt

Dokumentai pareiškėjams:
veiksmų programos priedas;
• projektų finansavimo sąlygų aprašas;
• projekto finansavimo ir administravimo sutarties forma;
• paraiškos dėl projekto finansavimo formos bendroji (A) dalis, jos pildymo instrukcija ir pavyzdys;
• paraiškos dėl projekto finansavimo formos specialioji (B) dalis.

Visus šiuos ir kitus reikalingus dokumentus paraiškai parengti galima atsisiųsti iš interneto tinklalapių www.apva.lt ir www.esparama.lt arba gauti atvykus į Agentūrą.

Paraiškos priimamos iki 2008 m. lapkričio 12 d. 17 val. adresu
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
A. Juozapavičiaus g. 9-610
LT-09311 Vilnius

Konsultuoja:
Dainius Kazlauskas
tel. (8 5) 278 7258
el. paštas dainius@apva.ltAplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-15

Susiję kvietimai