Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“

Paramos priemonė1
VP1-2.3-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-09-19         Galioja iki: 2008-09-23        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonę „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“

 Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

 

Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi:

VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonės "Alternetyvus ugdymas švietimo sistemoje" projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr.1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2440 (Žin., 2008, Nr. 102-3924) bei

VP1-2.3-ŠMM-02-V priemonės „Alternatyvus ugdymas švietimo sistemoje“ valstybės projektų sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. ISAK-2571,

2008 m. rugsėjo 17 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. spalio 24 d. 16.30 val. adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius

Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 5) 264 6243, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas dalia.martuseviciene@esf.lt

 

 

 

 

 

 

 

 Informacija atnaujinta 2008-09-19

Susiję kvietimai