Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01 teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto ,,Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę VP2-4.3-SM-01-V ,,Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažina

Paramos priemonė1
VP2-4.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2012-10-29         Galioja iki: 2008-11-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01 teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto ,,Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonę VP2-4.3-SM-01-V ,,Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažina

Tarpinė institucija: Susisiekimo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Transporto investicijų direkcija

Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi:

VP2-4.3-SM-01 priemonės „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-137 (Žin., 2008, Nr. 52-1932; Žin., 2008, Nr. 68-2610) bei

Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP2-4.3-SM-01 „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-224,

2008 m. rugsėjo 30 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui AB „Lietuvos geležinkeliai“ pateikti projekto „Eismo saugumo užtikrinimo programa (ekstremalių ir krizinių situacijų geležinkelyje valdymo sistemos atnaujinimas)“ paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Transporto investicijų direkcijai iki 2008 m. lapkričio 30 d. 12 val. šiuo adresu:

Transporto investicijų direkcija
J. Basanavičiaus g. 9
LT-01118 Vilnius

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5845, (8 5) 266 5841, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu d.sinicaite@tid.lt, j.rimkuviene@tid.lt.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2012-10-29

Susiję kvietimai