Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-03-V priemonę „Švietimo personalo (administravimo personalo, šveitimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra

Paramos priemonė1
VP1-2.1-ŠMM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-09-15         Galioja iki: 2008-10-03        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1-ŠMM-03-V priemonę „Švietimo personalo (administravimo personalo, šveitimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra

Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

 

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi VP1-2.1-ŠMM-03-V priemonės „Švietimo personalo (administravimo personalo, šveitimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2437 (Žin., 2008, Nr. 101-3912) bei VP1-2.1-ŠMM-03-V priemonės „Švietimo personalo (administravimo personalo, šveitimo vadybininkų) kvalifikacijos tobulinimo sistemų plėtra“valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ISAK-2516, 2008 m. rugsėjo 8 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Švietimo informacinių technologijų centras pateikti projekto „Regioninių švietimo valdymo informacinių sistemų plėtra ir švietimo politikos analizės specialistų kompetencijos tobulinimas“ paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. spalio 3 d. 16.30 val. adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius

 

Kontaktai pasiteirauti:

 tel. (8 5) 264 6245,

faksas (8 5) 260 8281,

el. paštas steponas.kvietkauskas@esf.lt

 2008 m. rugsėjo 8 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra pateikti projekto „Apskrities viršininkų ir savivaldybių administracijų švietimo padalinių specialistų ekspertinių gebėjimų stiprinimas“ paraišką struktūrinei paramai gauti.

 Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. rugsėjo 24 d. 17.30 val. adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius

 Kontaktai pasiteirauti:

tel. (8 5) 246 1741,

 faksas (8 5) 260 8281,

 el. paštas ilona.stakeniene@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-15

Susiję kvietimai