Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-02-V priemonę „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.1-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-09-15         Galioja iki: 2008-10-03        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-02-V priemonę „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“

Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

 

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi VP1-2.1.-ŠMM-02-V priemonės „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2435 (Žin., 2008, Nr. 100-3880) bei VP1-2.1.-ŠMM-02-V priemonės „Lyderyste paremtas ir lyderiavimą skatinantis švietimo įstaigų valdymo tobulinimas“ valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ISAK-2514,

2008 m. rugsėjo 8 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras pateikti projekto „Lyderių laikas“ paraišką struktūrinei paramai gauti.

 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. spalio 17 d. 16.30 val. adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius

Kontaktai pasiteirauti:

tel. (8 5) 246 1741,

faksas (8 5) 260 8281,

el. paštas jurgita.jurkyniene@esf.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-15

Susiję kvietimai