Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonę „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-06-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-09-15         Galioja iki: 2008-10-03        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonę „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“

Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

 

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2436 (Žin., 2008, Nr. 101-3909) bei VP1-2.2-ŠMM-06-V priemonės „Besimokančiųjų pagrindinių kompetencijų ugdymas formaliojo ir neformaliojo švietimo sistemoje“ valstybės projektų sąrašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ISAK-2515 2008 m. rugsėjo 8 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Švietimo plėtotės centras pateikti projekto „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5-8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas“ paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. spalio 31 d. 16.30 val. adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius

 

Kontaktai pasiteirauti:

tel. (8 5) 264 6243,

faksas (8 5) 260 8281,

el. paštas danguole.miksiuniene@esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-15

Susiję kvietimai