Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-03-V priemonę „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“

Paramos priemonė1
VP2-1.1-ŠMM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-09-18         Galioja iki: 2008-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-03-V priemonę „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“

Tarpinė institucija: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-03-V priemonės „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. ISAK-2474 bei

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-03-V priemonę „Nacionalinio atviros prieigos mokslinės komunikacijos ir informacijos centro kūrimas“, sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. ISAK-2544,

2008 m. rugsėjo 16 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Vilniaus universitetui pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Viešėjai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2008 m. rugsėjo 30 d. adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

S. Konarskio g. 13, LT – 03109 Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia projektų vadovė Indrė Bikelyte, tel.: (8 5) 243 16 27, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas sf@cpva.lt.vCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-18

Susiję kvietimai