Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų,

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-10-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-09-23         Galioja iki: 2008-10-13        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų,

Tarpinė institucija: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-10-V priemonės „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 1d. įsakymu Nr. ISAK-2476 bei

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-10-V priemonę „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“, sąrašu Nr. 1, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. ISAK-2582,

2008 m. rugsėjo 22 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Pedagogų profesinės raidos centrui pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Viešėjai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2008 m. spalio 13 d. adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

S. Konarskio g. 13, LT – 03109 Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia projektų vadovė Indrė Bikelytė, tel.: (8 5) 243 16 27, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas sf@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-23

Susiję kvietimai