Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-19-V priemonę „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-19-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-09-30         Galioja iki: 2008-10-31        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-19-V priemonę „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“

Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-19-V priemonės „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2475 bei

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-19-V priemonės „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo ekspertinių institucijų bazės stiprinimas“ sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. ISAK-2573,

2008 m. rugsėjo 19 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Nacionaliniam egzaminų centrui pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2008 m. spalio 31 d. adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia projektų vadovas Giedrius Lapėnas, tel. (8 5) 243 1627, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas sf@cpva.lt .Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-09-30

Susiję kvietimai