Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-03-V „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-10-30         Galioja iki: 2008-12-19        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-03-V „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“

Pasiūlymas teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-03-V „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ 
   
Tarpinė institucija: LR aplinkos ministerija
 
Įgyvendinančioji institucija: LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
 
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės Nr. VP3-1.4-AM-03-V „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu įsakymu 2008 m. spalio 6 d. Nr. D1-517 bei priemonės Nr. VP3-1.4-AM-03-V „Užterštų teritorijų poveikio vertinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu LR aplinkos ministro 2008 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. D1-550
 
2008 m. spalio 30 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Lietuvos geologijos tarnybai prie LR aplinkos ministerijos pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.
 
Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki 2008 m. gruodžio 19 d. adresu:
 
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
A. Juozapavičiaus g. 9-610
LT-09311 Vilnius.
 
Informaciją teikia Struktūrinių projektų skyriaus 2007-2013 m. poskyrio vedėja Giedrė Šulijienė tel. (8 5) 247 7918, faks. (8 5) 272 2563, el. paštas giedrep@apva.lt

 Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-10-30

Susiję kvietimai