Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-06-V priemonę „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-06-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-10-13         Galioja iki: 2008-12-08        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-06-V priemonę „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“

Tarpinė institucija: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ priemonės Nr. VP3-2.1–SAM-06-V „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro  2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-905 bei

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-06-V priemonę „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas“, sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-06-V-01, patvirtintu  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-959 ir papildytu 2008 m. spalio 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos ministro įsakymu Nr. V-1051,

2008 m. spalio 13 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjams – VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoms, VšĮ Panevėžio apskrities ligoninei, VšĮ Šiaulių apskrities ligoninei, VšĮ Respublikinei Vilniaus psichiatrijos ligoninei, VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centrui, Valstybinei teismo psichiatrijos tarnybai –  pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

2008 m. lapkričio 5 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui VšĮ Kauno apskrities ligoninei pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2008 m. gruodžio 8 d. (išskyrus VšĮ Kauno apskrities ligoninę – iki 2008 m. gruodžio 29 d.) adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia projektų vadovė Ieva Jociūtė, tel. (8 5) 243 16 26, faksas (8 5) 251 4401.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-10-13

Susiję kvietimai