Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal veiksmų programų priemones "ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas" bei Techninės paramos veiksmų programos priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“

Paramos priemonė4
VP1-5.1-FM-01-V

Kvietimo aprašymas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal veiksmų programų priemones "ES struktūrinės paramos valdymo ir kontrolės sistemos funkcionavimas" bei Techninės paramos veiksmų programos priemonę „ES struktūrinės paramos administravimo sistemos sukūrimas ir efektyvus jos funkcionavimas“

Tarpinė institucija: LR Finansų ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780, bei

Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms veiksmų programų administravimo priemonėms, patvirtintu LR finansų ministro 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. 1K‑297, bei  atsižvelgdami į LR finansų ministro 2008 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. 1K-315,

2008 m. spalio 16 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjams pateikti paraiškas struktūrinei paramai gauti. Pareiškėjai:  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūra, Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Vyriausybės, Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, LR finansų ministerija, VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra, LR švietimo ir mokslo ministerija, LR ūkio ministerijai, LR aplinkos ministerija, LR sveikatos apsaugos ministerija, LR susisiekimo ministerija, LR vidaus reikalų ministerija, Transporto investicijų direkcija, LR valstybės kontrolė, UAB Investicijų ir verslo garantijos, Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės.

Paraiška pagal Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas LR Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780, turi būti pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai per 15 darbo dienų nuo Centrinės projektų valdymo agentūros rašto gavimo dienos adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia Kristina Michalkevičienė, tel. (8 5) 255 3386, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas k.michalkeviciene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-10-16

Susiję kvietimai