Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemones „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ ir „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e-dokumentai)“

Paramos priemonė2
VP1-3.1-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-11-13         Galioja iki: 2008-12-08        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemones „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ ir „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e-dokumentai)“

Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

 Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi:

VP1-3.1-ŠMM-06-V priemonės „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. ISAK-2680 (Žin., 2008, Nr. 122-4644) bei

VP1-3.1-ŠMM-06-V priemonės „MTTP kokybė ir ekspertų rengimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-3070,

2008 m. lapkričio 7 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūrai pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. gruodžio 19 d. 16.00 val. Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 5) 246 1391, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas Mindaugas.grasys@esf.lt.

Taip pat vadovaudamasi šiais dokumentais Agentūra 2008 m. lapkričio 7 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Studijų kokybės vertinimo centrui pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. gruodžio 15 d. 17.00 val. Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 5) 2413173, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas milena.pavlova@esf.lt.

 

Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi:

VP1-3.1-ŠMM-02-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e-dokumentai)“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 1 d. Įsakymu Nr. ISAK-2687 (Žin., 2008, Nr. 122-4645) bei

VP1-3.1-ŠMM-02-V priemonės „Mokslininkų ir kitų tyrėjų kvalifikacijos ir kompetencijų tobulinimas (mokslo duomenų bazės, e-dokumentai)“ valstybės projektų sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. ISAK-3094,

2008 m. lapkričio 13 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacijai pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. gruodžio 22 d. 17.00 val. Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 5) 246 1391, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas mindaugas.grasys@esf.lt

Taip pat vadovaudamasi šiais dokumentais 2008 m. lapkričio 13 d. Agentūra išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Lietuvos mokslo tarybai pateikti paraiškas struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. lapkričio 17 d. 17.00 val. Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 5) 246 1393, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas vaiva.kupciunaite@esf.lt .

Paraiškos turi būti pateiktos Europos socialinio fondo agentūrai adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 VilniusEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-11-13

Susiję kvietimai