Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-3.2-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-11-24         Galioja iki: 2008-12-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros programos 3 prioriteto "Tyrėjų gebėjimų stiprinimas" priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“

Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

 Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi:

VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. ISAK-2814 (Žin., 2008, Nr. 124-4733) bei

VP1-3.2-ŠMM-02-V priemonės „Žinių apie mokslą ir technologijas gilinimas ir sklaida tarp moksleivių ir jaunimo bei lyčių lygybės moksle skatinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-3163,

2008 m. lapkričio 24 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centrui pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. gruodžio 10 d. 17.00 val. Adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius

 Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 5) 246 1395, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas daiva.jakubauskiene@esf.lt.Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-11-24

Susiję kvietimai