Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-16-V priemonę „Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms“

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-16-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-12-08         Galioja iki: 2009-02-05        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-16-V priemonę „Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms“

Tarpinė institucija: LR  Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-16-V priemonės „Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms” projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-3083 bei

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-16-V priemonės „ Aukštųjų mokyklų infrastruktūra, skirta studijoms “ sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. ISAK-3273,

2008 m. gruodžio 8 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Vilniaus Gedimino technikos universitetui pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. vasario 5 d. adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia vyresnysis projektų vadovas Daumantas Gudelis, tel. (8 5) 251 44 06, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas d.gudelis@cpva.lt .Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-12-08

Susiję kvietimai