Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-01-V priemonę „Veiklos valdymo tobulinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-11-12         Galioja iki: 2008-12-19        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ VP1-4.2-VRM-01-V priemonę „Veiklos valdymo tobulinimas“

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi:

VP1-4.2-VRM-01-V priemonės „Veiklos valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1V-342 bei

VP1-4.2-VRM-01-V priemonės „Veiklos valdymo tobulinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1V-383,

2008 m. lapkričio 12 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2008 m. lapkričio 28 d. 16.00 val. Adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra
Gynėjų g. 16
LT-01109 Vilnius

Kontaktai pasiteirauti: tel. (8 5) 264 6234, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas rita@equal.lt
 

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-11-12

Susiję kvietimai