Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonę „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“

Paramos priemonė1
VP2-1.1-ŠMM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-12-04         Galioja iki: 2009-02-28        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonę „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“

Tarpinė institucija: LR  Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“  VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonės „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. ISAK-3162 bei

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“  VP2-1.1-ŠMM-02-V priemonės „Aukšto lygio mokslinių tyrimų centrų ir kompetencijos centrų plėtojimas“ sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. ISAK-3304,

2008 m. gruodžio 11 d. išsiuntė pasiūlymus pareiškėjams – Vilniaus universitetui, Lietuvos žemdirbystės institutui, Lietuvos miškų institutui, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutui, Lietuvos energetikos institutui – pateikti  paraiškas struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. vasario 28 d. adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Birutė Majauskienė, tel. (8~5) 251 4390, faksas (8~5) 251 4401, el. paštas b.majauskiene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-12-04

Susiję kvietimai