Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-04-V priemonę „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-04-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2008-12-23         Galioja iki: 2009-02-12        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-04-V priemonę „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“

Tarpinė institucija: Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ priemonės Nr. VP3-2.1–SAM-04-V „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. V-1042 bei

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos II prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas“ VP3-2.1-SAM-04-V priemonę „Ankstyva onkologinių susirgimų diagnostika ir visavertis gydymas“, sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-04-V-01, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1107 ir pakeistu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-1231,

2008 m. gruodžio 23 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjams – Vilniaus universiteto Onkologijos institutui, VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoms, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms, VšĮ Klaipėdos universitetinei ligoninei – pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. vasario 12 d.

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia projektų vadovė Rūta Kaziliūnaitė, tel. (85) 251 4386, faksas (8 5) 251 4401.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2008-12-23

Susiję kvietimai