Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos, vertinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.

Paramos priemonė3
VP2-6.2-FM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-01-08         Galioja iki: 2009-01-12        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti, pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 6 prioriteto „Techninė parama Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP2-6.2-FM-02-V priemonę „ES struktūrinės paramos, vertinimas“, pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 4 prioriteto „Techninė parama Sanglaudos skatinimo veiksmų programos įgyvendinti“ VP3-4.

Tarpinė institucija: LR Finansų ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 780, bei

Projektų finansavimo sąlygų aprašu Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo, Sanglaudos skatinimo ir Techninės paramos veiksmų programų prieduose numatytoms Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo priemonėms, patvirtintu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1K‑254 (toliau – Aprašas), bei atsižvelgdami į Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. 1K-453,

2009 m. sausio 8 d. raštu išsiuntė pasiūlymą pareiškėjams pateikti paraiškas struktūrinei paramai gauti: LR ūkio ministerijai, LR sveikatos apsaugos ministerijai, LR finansų ministerijai, LR švietimo ir mokslo ministerijai, LR aplinkos ministerijai, LR vidaus reikalų ministerijai.

Paraiška, vadovaujantis Techninės paramos administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 780 26 punktu, Aprašo 34, 35 punktais, turi būti pateikta Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos vertinimo plane nurodyto paraiškos pateikimo termino adresu:                                                                                              

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Konarskio g. 13, LT-03109 Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia Almira Džervutė, tel. (8 5) 255 33 02, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas a.dzervute@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-01-08

Susiję kvietimai