Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-03-V „Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms“

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-01-23         Galioja iki: 2009-02-27        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-03-V „Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms“

Tarpinė institucija: LR  Švietimo ir mokslo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ vp3-2.2-ŠMM-03-V priemonės „Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-3351 bei

Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ vp3-2.2-ŠMM-03-V priemonės „Universitetų ligoninių infrastruktūros atnaujinimas ir pritaikymas studijoms“ sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-135,

2009 m. sausio 23 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui – Vilniaus universitetui – pateikti  paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. vasario 27 d. adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia vyresnysis projektų vadovas Daumantas Gudelis, tel. (8~5) 251 4406, faksas (8~5) 251 4401, el. paštas d.gudelis@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-01-23

Susiję kvietimai