Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (Šiaulių regionas)

Paramos priemonė1
VP3-2.3-SADM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Regioninio planavimo
Paskelbimo data: 2009-01-27         Galioja iki: 2009-03-26        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonę „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ (Šiaulių regionas)

Tarpinė institucija: Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi

2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.4-SADM-01-R priemonės „Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-248 bei

Šiaulių regiono projektų sąrašu 2007-2010 m. laikotarpiui Nr.VP3-2.4-SADM-01-R-63, pavirtintu Šiaulių regiono plėtros tarybos 2008 m. gruodžio mėn. 18 d. sprendimu Nr. R-17 (Regiono projektų sąrašas),

2009 m. sausio 27 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui savivaldybės biudžetinei įstaigai „Liolių senelių namai“  ir pareiškėjui VšĮ „Dienos centras sutrikusio intelekto asmenims” pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Regiono projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos Viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. kovo mėn. 26 d. adresu:

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra
Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva

Informaciją teikia ekspertė Dalia Budrienė, tel. (8 5) 251 4383, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas d.budriene@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-01-27

Susiję kvietimai