Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-07-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-01-30         Galioja iki: 2009-02-11        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti

2009 m. sausio 30 d. Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos buvo išsiųstas pasiūlymas pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus terminus turi būti pateikta Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. vasario 12 d. 16.00 val. adresu:

Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto " Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas" priemonę VP1-4.1-VRM-07-V "Bendradarbiavimo tarp valstybinio ir nevyriausybinio sektorių skatinimas" projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2008 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 1V-421 bei valstybės projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2009 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. 1V-24.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Jūratė Mačiulskytė, (8 5) 241 3186, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas jurate.maciulskyte@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-01-30

Susiję kvietimai