Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“.

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-07-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-02-12         Galioja iki: 2009-04-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“.

Pasiūlymas teikti paraišką projekto finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonę Nr. VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“.
 
Tarpinė institucija: LR aplinkos ministerija
 
Įgyvendinančioji institucija: LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
 
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės Nr. VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu 2008 m. rugsėjo 30 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-510 bei priemonės Nr. VP3-1.4-AM-07-V „Aplinkos monitoringo, kontrolės ir prevencijos stiprinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu LR aplinkos ministro 2008 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. D1-580, Aplinkos apsaugos agentūrą kviečia teikti paraišką. 
 
2009 m. vasario 4 d. aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė pasiūlymą Aplinkos apsaugos agentūrai pateikti paraišką "Ekotoksiškumo kontrolės sistemos vystymas" struktūrinei paramai gauti.
 
Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. balandžio 15 d. adresu:
 
LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
A. Juozapavičiaus g. 9-610
LT-09311 Vilnius
 
Informaciją teikia Struktūrinių projektų skyriaus vedėjas Saulius Vasiliauskas tel. (8 5) 272 2671, faks. (8 5) 272 2563, el. paštas saulius@apva.lt arba 2007-2013 programos poskyrio vedėja Jurgita Visakavičiūtė tel. (8 5) 248 71 20, faks. (8 5) 272 2563, el. paštas jurgita.visakaviciute@apva.lt.


Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-02-12

Susiję kvietimai