Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-08-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-03-10         Galioja iki: 2009-05-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti

2009 m. kovo 10 d. LR švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2009 m. gegužės 15 d.  

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-08-V priemonės „Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. ISAK-215, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-08-V priemonės „Viešųjų bibliotekų, kurios yra bendrojo lavinimo įstaigose, tinklo infrastruktūros plėtra“ sąrašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. ISAK-453.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Daina Sirvydienė, tel. (8 5) 243 1620, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas sf@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-03-10

Susiję kvietimai