Paskelbtas kvietimas

Bankai kviečiami dalyvauti atrankoje priemonei "Mažų kreditų teikimas – 2 etapas" įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP2-2.3-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Konkursiniai
Paskelbimo data: 2009-04-10         Galioja iki: 2009-04-27        
Kvietimo būsena: pasibaigęs
Numatytas finansavimas:
Prašomas finansavimas:
Skirtas finansavimas:

Bankai kviečiami dalyvauti atrankoje priemonei "Mažų kreditų teikimas – 2 etapas" įgyvendinti

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) paskelbė kvietimus bankams dalyvauti atrankoje INVEGOS fondo ir Ekonomikos skatinimo plano priemonei „Mažų kreditų teikimas – 2 etapas“ įgyvendinti. Šiai priemonei skirta 100 mln. Lt ES struktūrinės paramos lėšų.

ES struktūrinių fondų lėšos mažų kreditų teikimui skatinti bus skirtos paskolos forma. Lėšos atiteks keturiems arba penkiems bankams, dalyvavusiems atrankoje ir pasiūliusiems palankiausias mažų kreditų teikimo sąlygas.

Mažų kreditų gavėjai – labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės, registruotos ir pagrindinę veiklą vykdančios Lietuvoje. Vienam paskolos gavėjui 12 mėn. laikotarpiu gali būti suteiktas ne daugiau kaip vienas mažas kreditas. Maksimali mažo kredito suma – 350 000 Lt. Maži kreditai galės būti teikiami investicijoms arba apyvartiniam kapitalui finansuoti.

               Visa informacija apie priemonės įgyvendinimą, bankų atranką ir pateiktų paraiškų vertinimą pateikiama Kvietimo sąlygose (žiūr. www.invega.lt).

               Paraiškas bankai turi pateikti pagal Kvietimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Paraiškos forma pateikiama Kvietimo sąlygų 1 priede.

  UAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Informacija atnaujinta 2009-04-10

Susiję kvietimai