Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01 teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti

Paramos priemonė1
VP2-4.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-05-12         Galioja iki: 2009-09-22        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01 teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti

Tarpinė institucija: Susisiekimo ministerija

Įgyvendinančioji institucija: Transporto investicijų direkcija

Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi:

VP2-4.3-SM-01 priemonės „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-137 (Žin., 2008, Nr. 52-1932; Žin., 2008, Nr. 68-2610)  (pakeitimas Žin., 2008, Nr. 118-4485) bei

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. 3-494 „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3-224 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP2-4.3-SM-01 „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo,

2009 m. balandžio 15 d. išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui  Lietuvos automobilių kelių direkcijai prie Susisiekimo ministerijos pateikti projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas“ paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta Transporto investicijų direkcijai iki 2009 m. birželio 15 d. 12 val. šiuo adresu:

Transporto investicijų direkcija
J. Basanavičiaus g. 9
LT-01118 Vilnius

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5845, (8 5) 266 5854, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu d.sinicaite@tid.lt, v.vilciauskas@tid.lt.

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01

Vadovaujantis 2009 m. gegužės 4 d. Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-188 patvirtintu Valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-4.3-SM-01-V-01, buvo atidėtas projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas“ paraiškos pateikimo TID terminas iki 2009 m. rugsėjo 22 d.

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2009-05-12

Susiję kvietimai