Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką profesinio mokymo infrastruktūros plėtrai

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-13-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-03-25         Galioja iki: 2009-05-29        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką profesinio mokymo infrastruktūros plėtrai

2009 m. kovo 25 d.  Šiaulių profesinio rengimo, Kauno statybininkų rengimo, Vilniaus technologijų ir verslo profesinio mokymo centrams ir Klaipėdos turizmo mokyklai išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V-001 teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2009 m. gegužės 29 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. ISAK-235, bei valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-13-V priemonės „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“ sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. Kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-502.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Dalia Jurgaitytė, tel. (8 5) 251 44 04, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas d.jurgaityte@cpva.lt .Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-03-25

Susiję kvietimai