Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-04-30         Galioja iki: 2009-05-04        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“

2009 m. balandžio 27 d. Studijų kokybės vertinimo centrui buvo išsiųstas pasiūlymas pateikti paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiška „Studijų pakopų aprašų ir studijų krypčių aprašų sandaros sukūrimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2009 m. gegužės 4 d. 17.00 val.;

Paraiška turi būti pateikta Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai, adresu Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" priemonės VP1-2.2-ŠMM-01-V „Studijas reglamentuojančių aprašų rengimas ar atnaujinimas, atsižvelgiant į naujus kokybinius reikalavimus“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. ISAK-465 bei valstybės projektų sąrašu Nr. 01, patvirtintu LR vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-796.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia Milena Pavlova, tel. (8 5) 241 3173, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas paštas milena.pavlova@esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-04-30

Susiję kvietimai