Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“

Paramos priemonė1
VP1-3.1-ŠMM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-06-04         Galioja iki: 2009-06-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“

2009 m.  birželio 4 d. Lietuvos mokslo tarybai buvo išsiųstas pasiūlymas teikti  paraišką  ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška „Konkursinis trumpalaikių mokslininkų vizitų finansavimas“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2009 m. birželio 30 d. 16.30 val.

Paraiškos turi būti pateiktos Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai adresu Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonės VP1-3.1-ŠMM-01-V „Mokslininkų ir kitų tyrėjų mobilumo ir studentų mokslinių darbų skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. ISAK-792, bei valstybės projektų sąrašu Nr. 02, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1107.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Informaciją teikia Vaiva Kupčiūnaitė, tel. (8 5) 246 1394, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas vaiva.kupciunaite@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-06-04

Susiję kvietimai