Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraiškas valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-08-06         Galioja iki: 2009-10-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA Pasiūlymas teikti paraiškas valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

 

 

2009 m. birželio 10 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti šiems šiems projektams: 

 

1. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Alytaus ir Marijampolės) regionai.

2. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Panevėžio ir Utenos) regionai.

3. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Vilniaus) regionas.

4. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Kauno ir Tauragės) regionai.

5. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Šiaulių) regionas.

6. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Klaipėdos ir Telšių) regionai.

 

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos  iki 2009 m. rugpjūčio 10 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, LT-01118 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

LR susisiekimo ministro 2008 m.  liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-269(Žin., 2008, Nr. 86-3435; 2009, Nr. 44-1728), patvirtintu VP2-4.4-SM-01 priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu,

bei 

LR susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3-301 patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu.

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

 

1. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Alytaus ir Marijampolės) regionai. Tel.: (8 5) 266 58 39, el. p. r.karveliene@tid.lt;

2. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Panevėžio ir Utenos) regionai. Tel.: (8 5) 266 58 33, el. p. e.zokaitis@tid.lt;

3. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Rytų Lietuvos (Vilniaus) regionas. Tel.: (8 5) 266 58 33, el. p. r.sileiko@tid.lt;

4. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Kauno ir Tauragės) regionai. Tel.: (8 5) 266 58 33, el. p. v.petkevicius@tid.lt;

5. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Šiaulių) regionas. Tel.: (8 5) 266 58 44, el. p. k. kviklys@tid.lt;

6. Žvyrkelių asfaltavimo programa. II etapas. Vakarų Lietuvos (Klaipėdos ir Telšių) regionai. Tel.: (8 5) 266 58 49, el. p. v.jazbutiene@tid.lt.

 

Pratęstas paraiškos pateikimo terminas pagal pasiūlymą Nr. VP2-4.4-SM-01-V-01

 

Vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2009 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 3-360 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Transporto investicijų direkcija praneša, kad aukščiau išvardintų projektų paraiškų ES struktūrinei paramai pateikimas nukeliamas iki 2009 m. spalio 15 d. 12 val.

 

LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2009-08-06

Susiję kvietimai