Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“

Paramos priemonė1
VP1-4.1-VRM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-06-22         Galioja iki: 2009-07-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas pagal priemonę „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“

2009 m.  birželio 22 d.  buvo išsiųstas pasiūlymas teikti  paraišką  struktūrinei paramai gauti šiam pareiškėjui:   

Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. liepos 10 d.

Paraiškos teikiamos adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.1-VRM-02-V „Kvalifikacijos tobulinimas Europos Sąjungos reikalų ir tarnybinės etikos srityse“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.1V-130 bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu Vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 10 d. sprendimu Nr. 1V-261.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Jūratė Dilienė, tel. (8 5) 264 6233, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas jurate.diliene@esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-06-22

Susiję kvietimai