Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pajūrio tvarkymui

Paramos priemonė1
VP3-1.4-AM-05-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-07-01         Galioja iki: 2009-09-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pajūrio tvarkymui

2009 m. birželio 30 d. Klaipėdos apskrities viršininko administracijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Pajūrio tvarkymas“). Kvietimo Nr. VP3-1.4-AM-05-V-01.
 
Klaipėdos apskrities viršininko administracijai išsiųstame pasiūlyme pakviesta, pateikti paraišką Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti vadovaujantis VP3-1.4-AM-05-V priemonės „Pajūrio tvarkymas“ valstybės projektų sąrašu Nr. 01 iki 2009 m. rugsėjo 01 d. 

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir VP3-1.4-AM-05-V priemonės „Pajūrio tvarkymas“ valstybės projektų sąraše Nr. 01 nustatytus terminus turi būti pateikta LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki: 
2009 m. rugsėjo 01 d.
 
Klaipėdos apskrities viršininko administracija, projektas: „Pajūrio juostos tvarkymo programos įgyvendinimas“.
Paraiška priimama LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9-610, LT-09311 Vilnius.
 
Pasiūlymą teikti paraiškas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-05-V priemonės „Pajūrio tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Aplinkos ministro 2009 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. D1-266. 
 
Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
 
Informaciją teikia Struktūrinių projektų skyriaus vedėjas Saulius Vasiliauskas tel. (8 5) 272 2671, faks. (8 5) 272 2563, el. p. saulius.vasiliauskas@apva.lt ir projektų vadovė Jurga Stunžinaitė tel. (8 5) 248 71 30, el. paštas jurga.stunzinaite@apva.lt.

 Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-07-01

Susiję kvietimai