Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“

Paramos priemonė1
VP1-4.2-VRM-05-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-06-29         Galioja iki: 2009-09-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“

2009 m.  birželio 29 d.  buvo išsiųsti pasiūlymai teikti  paraiškas  struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams: 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų  sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. liepos 30 d.

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų  sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. rugpjūčio 24 d.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų  sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. liepos 20 d.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai

Paraiška „Sisteminė sveikatos sektoriaus vykdomų reformų analizė siekiant geresnio ES sveikatos politikos įgyvendinimo“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų  sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. liepos 1 d.

Paraiška „Europos farmacijos teisyno (politikos) poveikis vaistų prieinamumui Lietuvos gyventojams“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų  sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. rugsėjo 1 d.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų  sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. rugsėjo 30 d.

Paraiškos teikiamos adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.2-VRM-05-V „Geresnis Europos Sąjungos politikų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. kovo 3 d. įsakymu Nr.1V-85 bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1V-320.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Vaidotas Augulis, tel. (8 5) 264 6236, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas vaidotas.augulis @esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-06-29

Susiję kvietimai