Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų plėtrai

Paramos priemonė1
VP2-3.2-IVPK-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-02-23         Galioja iki: 2009-03-01        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas plačiajuosčių elektroninių ryšių tinklų plėtrai

2009 m. vasario 23 d. LR Susisiekimo ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. kovo 1 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT-03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.2-IVPK-01-V priemonės „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LRV direktoriaus 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. T-246 bei valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.2-IVPK-01-V priemonės „Plačiajuosčiai elektroninių ryšių tinklai“ sąrašu Nr. VP2-3.2-IVPK-01-V-01, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2009 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. T-7.

Įgyvendinančioji institucija – VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Vyriausybės.

Informaciją teikia projektų vadovas Levas Janušauskas, tel. (8 5) 263 9749, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas sf@cpva.lt .Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-02-23

Susiję kvietimai