Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymui ir atnaujinimui

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-05-05         Galioja iki: 2009-07-24        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymui ir atnaujinimui

2009 m. gegužės 5 d. Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01 teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. liepos 24 d.

Paraiškos priimamos VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007 – 2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-01-V priemonės „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu 2009 m. gegužės 5 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-939, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-01-V priemonę „Technologijų, gamtos mokslų ir menų mokymo infrastruktūros bendrojo lavinimo mokyklose pritaikymas ir atnaujinimas“, sąrašu Nr. VP3-2.2-ŠMM-01-V-01, patvirtintu LR Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. ISAK-1098.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Indrė BIkelytė, tel. (8 5) 243 1627, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas sf@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-05-05

Susiję kvietimai