Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką sąlygų regioninei laivybai gerinimui, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.5-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-07-21         Galioja iki: 2009-09-21        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką sąlygų regioninei laivybai gerinimui, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimui

2009 m. liepos 21 d. išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti VĮ Vandens vidaus kelių direkcijos projektui „Hidrotechninių statinių (bunų) rekonstrukcija tarptautinės reikšmės vidaus vandenų kelio E41 ruože Kaunas-Atmatos žiotys. Techninės dokumentacijos parengimas“.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01 nustatytus terminus turi būti pateikta iki 2009 m. rugsėjo 21 d. 12 val.

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, LT-01118 Vilnius.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3-330 „Dėl VP2-4.5-SM-01-V priemonės „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ (Žin., 2008, Nr. 108-4145 )  (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 3-254 redakcija (Žin., 2009, Nr. 72-2938)) patvirtintu projektų finansavimo sąlygų aprašu
bei
2009 m. liepos 14 d. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-332 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.5-SM-01-V „Sąlygų regioninei laivybai gerinimas, keleivių aptarnavimo pajėgumų tobulinimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ patvirtintu valstybės  projektų sąrašu Nr. VP2-4.5-SM-01-V-01.

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei tel. (8 5) 266 5845, (8 5) 266 5847, faksu (8 5) 266 5831, el. paštu d.sinicaite@tid.lt, g.neveriene@tid.lt.Informacija atnaujinta 2009-07-21

Susiję kvietimai