Paskelbtas kvietimas

ATNAUJINTA. Pasiūlymas teikti paraišką kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimui gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

Paramos priemonė1
VP2-4.3-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-09-24         Galioja iki: 2009-11-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

ATNAUJINTA. Pasiūlymas teikti paraišką kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimui gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai

 

2009 m. liepos 22 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti projektui: Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas.

 

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2009 m. rugsėjo 22 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, LT-01118 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. 3-137  (Žin., 2008, Nr. 52-1932, Nr. 68-2610, Nr. 118-4485; 2009, Nr. 44-1730) patvirtintu VP2-4.3-SM-01 priemonės „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“  projektų finansavimo sąlygų aprašu  bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 3-224 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.3-SM-01-V „Kelių ir geležinkelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ valstybės projektų sąrašu (2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-188 redakcija).

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

 

tel. (8 5) 266 58 49, el.p. v.jazbutiene@tid.lt; tel. (8 5) 266 58 33, el.p. r.sileiko@tid.lt

 

 

ATNAUJINTA:

Vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2009 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 3-424 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės Nr. VP2-4.3-SM-01-V „Kelių tinklo tobulinimas gerinant saugų eismą ir mažinant neigiamą poveikį aplinkai“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Transporto investicijų direkcija praneša, kad projekto „Eismo saugos ir aplinkosaugos priemonių diegimas, II etapas“ paraiškos ES struktūrinei paramai gauti pateikimas nukeliamas iki 2009 m. lapkričio 30 d. 12 val.

LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2009-09-24

Susiję kvietimai