Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimui

Paramos priemonė1
VP3-2.2-ŠMM-05-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-06-05         Galioja iki: 2009-06-11        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimui

2009 m. birželio 5 d. Mokytojų kompetencijos centrui išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta iki 2009 m. birželio 11 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu Konarskio g. 13, LT - 03109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-05-V priemonės „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. ISAK-2480, bei valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.2-ŠMM-05-V priemonės „Suaugusiųjų švietimo institucijų modernizavimas“ sąrašu Nr. 1, patvirtintu LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. ISAK-1120.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija –  Švietimo ir mokslo ministerija.

Informaciją teikia vyresnioji projektų vadovė Birutė Majauskienė, tel. (8~5) 251 4390, faksas (8~5) 251 4401, el. paštas b.majauskiene@cpva.lt.Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-06-05

Susiję kvietimai