Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimui

Paramos priemonė1
VP3-2.1-SAM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-08-05         Galioja iki: 2009-09-15        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimui

2009 m. rugpjūčio 4 d. VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikoms išsiųstas pasiūlymas Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01 teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. rugsėjo 15 d.

Paraiška priimama VšĮ Centrinėje projektų valdymo agentūroje, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-01-V priemonės „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų  mažinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR Sveikatos apsaugos ministro  2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. V-906, bei Valstybės projektų, finansuojamų pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ VP3-2.1-SAM-01-V priemonės „Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų  mažinimas” sąrašu Nr. VP3-2.1-SAM-01-V-01, patvirtintu LR Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-636.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija – LR Sveikatos apsaugos ministerija.

Informaciją teikia projektų vadovė Ieva Jociūtė, tel. (8 5) 243 1626, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas i.jociute@cpva.ltCentrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-08-05

Susiję kvietimai