Paskelbtas kvietimas

Kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“

Paramos priemonė1
VP1-2.2-ŠMM-07-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2009-08-07         Galioja iki:        
 

Verslumo skatinimo projektas Regional Policy Inforegio Website Lietuvos regionine politika Norway grants       ES teritorinis bendradarbiavimas Lietuva Europos Sajungoje

Atnaujink Busta Europos informaciniai centrai Šveicarijos parama Versli Lietuva Europos Komisijos atstovybe Lietuvoje Metodinė pagalba