Paskelbtas kvietimas

Pakelbtas kvietimas daugiabučių namų modernizavimo skatinimui

Paramos priemonė1
VP3-1.1-AM-02-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-08-03         Galioja iki: 2009-08-10        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pakelbtas kvietimas daugiabučių namų modernizavimo skatinimui

2009 m. rugpjūčio 03 d. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti (priemonė „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“). Kvietimo Nr. VP3-1.1-AM-02-V-01.
Vadovaujantis priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo nuostatomis, Aplinkos projektų valdymo agentūra paraišką Europos Sąjungos struktūrinei paramai gauti priims iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad priemonės valstybės projektų sąraše Nr.01 nustatyta galutinė paraiškos dėl projekto finansavimo pateikimo data yra 2009 m. rugpjūčio 10 d., Būsto ir urbanistinės plėtros agentūrai išsiųstame pasiūlyme pakviesta paraišką pateikti iki valstybės projektų sąraše nustatytos datos, t.y., iki 2009 m. rugpjūčio 10 d. 
 
Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše Nr.01nustatytus terminus turi būti pateikta LR Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai iki:
 2009 m. rugpjūčio 10 d.
 
Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, projektas:
Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas, I etapas
 
Paraiškos priimamos LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūroje, adresu
A. Juozapavičiaus g. 9-610, LT-09311 Vilnius.
 
Pasiūlymą teikti paraiškas LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra išsiuntė, vadovaudamasi 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ priemonės VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-454 (Žin. 2009, Nr.95) bei priemonės VP3-1.1-AM-02-V „Daugiabučių namų modernizavimo skatinimas“ valstybės projektų sąrašu Nr.01, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. D1-455 (Žin. 2009, Nr.95). 
Tarpinė institucija – Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija
 
Įgyvendinančioji institucija – LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra
 
Informaciją teikia Struktūrinių projektų skyriaus vedėjas Saulius Vasiliauskas tel. (8 5) 272 2671, faks. (8 5) 272 2563, el. paštas saulius.vasiliauskas@apva.lt ir Struktūrinių projektų skyriaus projektų vadovė Giedrė Ulinskaitė tel. (8 5) 248 7121, el. paštas giedre.ulinskaite@apva.lt .

 Aplinkos projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-08-03

Susiję kvietimai