Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką LR Susisiekimo ministerijai skaitmeninės televizijos plėtros skatinimo projektui

Paramos priemonė1
VP2-3.1-IVPK-09-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-08-07         Galioja iki: 2009-10-30        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką LR Susisiekimo ministerijai skaitmeninės televizijos plėtros skatinimo projektui

2009 m. rugpjūčio 7 d. LR Susisiekimo ministerijai išsiųstas pasiūlymas teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti.

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir Valstybės projektų sąraše nustatytus reikalavimus turi būti pateikta VšĮ Centrinei projektų valdymo agentūrai iki 2009 m. spalio 30 d. 15.45 val.

Paraiška priimama VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, adresu S.Konarskio g. 13, LT - 03109  Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, vadovaudamasi 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ VP2-3.1-IVPK-09-V priemonės „Skaitmeninės televizijos plėtros skatinimas” projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės (toliau – IVPK) direktoriaus 2009 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. T-44, bei IVPK direktoriaus 2009 m. liepos 2 d. įsakymų Nr. T-63 patvirtintu valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-3.1-IVPK-09-V-01.

Įgyvendinančioji institucija - VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra, tarpinė institucija - Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie LR Vyriausybės.

Informaciją teikia vyresnysis projektų vadovas Levas Janušauskas tel. (8 5) 263 9749, faksas (8 5) 251 4401, el. paštas l.janusauskas@cpva.lt.  Centrinė projektų valdymo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-08-07

Susiję kvietimai