Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraiškas valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

Paramos priemonė1
VP2-4.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-08-19         Galioja iki: 2009-10-19        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraiškas valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimui

 

2009 m. rugpjūčio 19 d. išsiųstas pasiūlymas Lietuvos automobilių kelių direkcijai teikti paraiškas ES struktūrinei paramai gauti projektams „Krašto ir rajoninių kelių rekonstrukcija“ ir „Jungčių su tarptautiniais koridoriais plėtra. Valstybinės reikšmės kelių rekonstrukcija (II etapas)“.

 

Paraiškų pagal projektų finansavimo sąlygų apraše ir LR susisiekimo ministro patvirtintame projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateiktos iki 2009 m. spalio 19 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, adresu J. Basanavičiaus g. 9, LT-01118 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraiškas išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-269  (Žin., 2008, Nr. 86-3435, Nr. 102-3931, Nr. 121-4623; 2009, Nr. 44-1728) patvirtintu VP2-4.4-SM-01 priemonės „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu
bei
LR susisiekimo ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 4 prioriteto „Esminė ekonominė infrastruktūra“ priemonės VP2-4.4-SM-01-V „Valstybinės reikšmės kelių ir geležinkelių infrastruktūros techninių parametrų gerinimas“ valstybės projektų sąrašu (2009 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 3-360 redakcija)

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu ir žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu bei šiais telefonais ir el. pašto adresais:

tel. (8 5) 266 58 33, el.p. r.sudikiene@tid.lt,; tel. (8 5) 266 58 33, el.p. v.petkevicius@tid.lt.LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2009-08-19

Susiję kvietimai