Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-07-02         Galioja iki: 2009-07-20        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką pagal priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“

2009 m.  liepos 2 d. Lietuvos ekonominės plėtros agentūrai išsiųstas pasiūlymas ES struktūrinei paramai gauti pagal priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“. Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. liepos 20 d.

Paraiška teikiama adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr.1V-148 bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1V-326.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Vaidotas Augulis, tel. (8 5) 264 6236, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas vaidotas.augulis @esf.ltEuropos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-07-02

Susiję kvietimai