Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“

Paramos priemonė1
VP1-4.3-VRM-03-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-07-09         Galioja iki: 2009-08-14        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymai teikti paraiškas pagal priemonę „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“

2009 m.  liepos 9 d.  buvo išsiųsti pasiūlymai teikti  paraiškas  struktūrinei paramai gauti šiems pareiškėjams:   

 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai

Paraiška pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų  sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. rugpjūčio 14 d.

 

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai

Paraiška „Administracinės naštos vertinimas, teisinio reguliavimo kokybės ir efektyvumo tobulinimas ir administracinių gebėjimų stiprinimas geresnio reglamentavimo kontekste“ pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų  sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. rugsėjo 28 d.

Paraiška „Informacinio portalo, skirto Europos Sąjungos vidaus rinkos teisės aktų įgyvendinimo stebėsenai, sukūrimas“

pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus ir valstybės projektų  sąraše nustatytus terminus turi būti pateikta  Paramos fondui Europos socialinio fondo agentūrai iki 2009 m. liepos 31 d.

 

Paraiškos teikiamos adresu: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, Gynėjų g. 16, LT-01109 Vilnius, Lietuva.

Pasiūlymus teikti paraiškas išsiuntė paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra, vadovaudamasi 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 4 prioriteto „Administracinių gebėjimų stiprinimas ir viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-4.3-VRM-03-V „Ekonominės veiklos reglamentavimo tobulinimas, kita verslo aplinka“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr.1V-148 bei valstybės projektų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2009 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 1V-326.

Įgyvendinančioji institucija: Paramos fondas Europos socialinio fondo agentūra

Tarpinė institucija: Vidaus reikalų ministerija

Informaciją teikia Vaidotas Augulis, tel. (8 5) 264 6236, faksas (8 5) 260 8281, el. paštas vaidotas.augulis @esf.lt

 Europos socialinio fondo agentūra. Informacija atnaujinta 2009-07-09

Susiję kvietimai