Paskelbtas kvietimas

Patikslintas kvietimas dalyvauti bankų atrankoje priemonei "Atviras kreditų fondas" įgyvendinti

Paramos priemonė1
VP2-2.3-ŪM-01-K

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas:
Paskelbimo data: 2009-09-28         Galioja iki: 2009-10-13        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Patikslintas kvietimas dalyvauti bankų atrankoje priemonei "Atviras kreditų fondas" įgyvendinti

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA), atlikdama INVEGOS fondo valdytojo funkcijas, 2009 m. birželio 10 d. paskelbė kvietimą dalyvauti bankų atrankoje finansų inžinerijos priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti. Ši priemonė skirta bankams, teikiantiems kreditus smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams. Planuojamas Atviro kreditų fondo (toliau – AKF) dydis – 100 mln. Lt.

               AKF tikslas – sudaryti atviros kredito linijos sutartis su atrinktais bankais, kurie, priėmę sprendimą suteikti nustatytus reikalavimus atitinkantį kreditą, kreipiasi į INVEGĄ dėl AKF lėšų (ne daugiau kaip 75 proc. kredito sumos) skyrimo SVV subjektui finansuoti. Kreditai iš AKF lėšų gali būti teikiami investicinėms ar apyvartinėms paskoloms.

Patikslinto kvietimo tikslas – pakeisti kai kurias kreditų iš AKF lėšų teikimo sąlygas ir:

1. sudaryti galimybę iš AKF lėšų kreditus teikti ir eurais;

2. sumažinti kreditų teikiamų iš AKF lėšų kainą SVV subjektams;

3. sudaryti galimybę SVV subjektui, imančiam kreditą, finansuojamą iš AKF lėšų, pasinaudoti iki 80 procentų INVEGOS teikiama garantija..

Šis patikslintas kvietimas dalyvauti bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti (toliau – patikslintas kvietimas) yra skirtas visiems bankams, pageidaujantiems teikti kreditus iš AKF lėšų SVV subjektams pagal patikslinto kvietimo sąlygas.

Bankai, su kuriais buvo sudarytos Atviros kredito linijos sutartys pagal 2009 m. birželio 10 d. paskelbto Kvietimo dalyvauti bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti sąlygas, pageidaujantys teikti kreditus SVV subjektams pagal patikslinto kvietimo sąlygas, galės kreditus iš AKF lėšų SVV teikti pateikę Patikslintą pasiūlymą ir pasirašę Atviros kredito linijos sutarties pakeitimą. Patikslinto pasiūlymo forma pateikiama Patikslinto kvietimo sąlygų 3 priede.

Bankai, dalyvavę bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti ir atrinkti kaip tinkami finansiniai tarpininkai priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti, tačiau nesudarę su INVEGA Atviros kredito linijos sutarties, kreditus iš INVEGOS fondo galės teikti pateikę Patikslintą pasiūlymą ir sudarę Atviros kredito linijos sutartį parengtą pagal patikslinto kvietimo sąlygas.

Visi kiti bankai, pageidaujantys teikti kreditus SVV iš AKF lėšų pagal patikslinto kvietimo sąlygas bei nedalyvavę bankų atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti, turės pateikti Pasiūlymą. Pasiūlymus bankai turi pateikti pagal patikslinto kvietimo sąlygose nustatytus reikalavimus. Pasiūlymo forma pateikiama patikslino kvietimo sąlygų 2 priede.

               Visa informacija apie patikslintas AKF priemonės įgyvendinimo sąlygas, bankų atranką ir pateiktų Pasiūlymų vertinimą pateikiama patikslino kvietimo sąlygose (pridedama).

                             Bankų Patikslintus pasiūlymus ir Pasiūlymus prašom pateikti iki 2009 m. spalio 13 d. 10 val. adresu UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Žalgirio g. 92, Vilnius LT-09303. Patikslinti pasiūlymai ir pasiūlymai pateikiami užklijuotame ir užantspauduotame voke, ant kurio turi būti užrašyta: „Pasiūlymas dalyvauti atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti. Neatplėšti iki pasiūlymų registravimo dienos“ (arba „Patisklintas pasiūlymas dalyvauti atrankoje priemonei „Atviras kreditų fondas“ įgyvendinti. Neatplėšti iki pasiūlymų registravimo dienos“). Vokų atplėšimas ir Patikslintų pasiūlymų bei Pasiūlymų registravimas: 2009 m. spalio 13 d. 10 val. 10 min. UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Žalgirio g. 92, Vilnius

Patikslintos kvietimo sąlygos.pdfUAB „Investicijų ir verslo garantijos“. Informacija atnaujinta 2009-09-28

Susiję kvietimai