Paskelbtas kvietimas

Pasiūlymas teikti paraišką Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

Paramos priemonė1
VP2-5.4-SM-01-V

Kvietimo aprašymas

Kvietimo tipas: Valstybinio planavimo
Paskelbimo data: 2009-09-24         Galioja iki: 2009-11-23        
Kvietimo būsena: pasibaigęs

Pasiūlymas teikti paraišką Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimui, miestų aplinkkelių tiesimui

 

2009 m. rugsėjo 23 d. išsiųstas pasiūlymas Vilniaus miesto savivaldybės administracijai teikti paraišką ES struktūrinei paramai gauti šiam projektui:

 

„Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus miesto vakarinio aplinkkelio IA etapas (Lazdynų tilto rekonstrukcija)“

 

Paraišką pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus pateikti Transporto investicijų direkcijai iki 2009 m. lapkričio 23 d. 12 val.

 

Paraiškos priimamos Transporto investicijų direkcijoje, J. Basanavičiaus g. 9, LT-01118 Vilnius.

 

Pasiūlymą teikti paraišką išsiuntė Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi

 

LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-164  (Žin., 2008, Nr. 57-2147, Nr. 68-2611, Nr. 131-5058; 2009, Nr. 40-1514) patvirtintu VP2-5.4-SM-01 priemonės „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu

 

bei

 

LR susisiekimo ministro 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. 3-262 patvirtintu Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašu

 

Įgyvendinančioji institucija – Transporto investicijų direkcija, tarpinė institucija – LR Susisiekimo ministerija.

 

Papildomus klausimus galima pateikti raštu bei žodžiu ir gauti informacijos Transporto investicijų direkcijoje aukščiau nurodytu adresu, telefonais (8 5) 266 58 49, 266 58 39, faksu (8 5) 266 58 34 ir el. paštu: v.jazbutiene@tid.lt ir a.meskauskaite@tid.lt

 

 LR Transporto investicijų direkcija. Informacija atnaujinta 2009-09-24

Susiję kvietimai